Aktuality


 • 23. 05. 2023

  Seminář pro geodety

  Dne 2. června 2023 proběhne seminář k Digitální technické mapě, který je určen pro geodety. Seminář bude mít hybridní formu (prezenčně i on-line). V případě Vašeho zájmu o on-line účast pište na tento email: dtm@kr-jihomoravsky.cz .


 • 16. 05. 2023

  Dotazníkové šetření MPO

  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo údaje z dotazníkové šetření obcí a měst, který byl proveden v rámci přípravy podpory rozvoje Digitálních technických map z Národního plánu obnovy.

  Údaje z dotazníků jsou k dispozici ZDE .

  Související výzva na podporu rozvoje Digitálních technických map je dostupná ZDE .


 • 16. 05. 2023

  Nová verze JVF

  Na stránkách ČÚZK byla zveřejněna nová verzi JVF DTM 1.4.2.2. S nasazením na produkční prostředí se počítá v termínu od 1. července 2023.

  Přehled plánovaných a zvažovaných změn v prováděcí vyhlášce 393/2020 Sb. a v JVF DTM - viz odkaz níže.

  Podrobnosti jsou ZDE .


 • 16. 05. 2023

  Novela zákona

  Dne 5. 4. 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.

  Účinnost zákona nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25,28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. 7.2024.


 • 16. 05. 2023

  Integrační prostředí

  Český úřad zeměměřičský a katastrální zpřístupnil integrační prostředí IS DMVS s označením „INT1“. Jde o „testovací prostředí“ pro prověření komunikace mezi IS DMVS, jako centrálního prvku digitálních technických map, a informačními systémy vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. Veškerou potřebnou dokumentaci pro práci v „INT1“ a potřebné podmínky jsou uvedeny ZDE.


 • 02. 02. 2023

  Spuštění testovacího portálu DTM

  Portál digitální technická mapa Jihomoravského kraje byl spuštěn v testovacím prostředí.

RSS