Aktualizace metodiky

Aktualizováno: 06.06.2024 - Vytvořeno: 06.06.2024

Aktualizace metodiky

Český úřad zeměměřičský a katastrální zveřejnil aktualizovanou metodiku pro geodetické zaměřování ZPS DTM kraje a pro práci s dokumentací dokument ve formátu PDF. Zásadním způsobem se nezměnil, jen v některých kapitolách byla již některá pravidla zpřesněna. Upřesněna byly také např. některá pravidla zpracování GAD DTM, možnosti kontrol JVF DTM a řešení reklamací. Současně byl pro praktické doplnění dokumentu přidán vzorový příklad GAD DTM .

Podrobnosti jsou dostupné zde:

https://cuzk.cz/DMVS/Novinky/Verze-2-1-Metodiky-pro-geodeticke-zamerovani-ZPS.aspx