Metodika pro zaměřování ZPS

Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Metodika pro zaměřování ZPS

Na webových stránkách ČÚZK byla zveřejněna Metodika pro geodetické zaměřování ZPS DTM kraje a pro práci s dokumentací (verze 2.0). Dokument stanovuje pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní prostorové situace DTM kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení v souvislosti s požadavky na jejich vedení vyplývající z platných předpisů. Metodika je dostupná zde: ČÚZK - Metodika .