Novela vyhlášky

Aktualizováno: 06.06.2024 - Vytvořeno: 06.06.2024

Novela vyhlášky

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna pod č. 140/2024 vyhláška, kterou se mění (novelizuje) vyhláška č. 393/2020 Sb.

Většina ustanovení nabude účinnosti 1. července 2024. Výjimkou je čl. I bod 9, který nabude účinnosti 1. ledna 2025.

Novela vyhlášky je dostupná zde:140/2024 Sb. (e-sbirka.cz)