Návod pro zakládání rozsahu DI a TI

07. 11. 2023

Návod pro zakládání rozsahu DI a TI

Na webu ČÚZK byl zveřejněn návod pro zadání rozsahu dopravní infrastruktury (DI) a jednotlivých typů technické infrastruktury (TI), který bude využíván v rámci Digitálních technických map (DTM)- viz ZDE . Části DI a TI vymezují území, k němuž se vlastník (nebo jím určený subjekt) vyjadřuje ve stavebním, územním nebo obdobném řízení.

Součástí návodu je i postup, jakým může vlastník pověřit editora zakládáním a editováním prvků v DTM.

Na webu ČÚZK jsou zveřejněny prezentace z odborného semináře k problematice zakládání, správy a aktualizace částí a rozsahů editace dopravní infrastruktury (DI) a jednotlivých typů technické infrastruktury (TI), který se konal dne 8. listopadu 2023 v Praze na ČÚZK viz ZDE .