Harmonogram

10. 11. 2023

Harmonogram

Koordinační radou správců DMVS a DTM byl schválený posun termínu zahájení pilotního provozu IS DTM krajů na 1. dubna 2024. Na základě této skutečnosti byly aktualizovány dokumenty Zahájení provozu Informačního systému DTM krajů  a Etapy zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů, do kterých se posun tohoto termínu promítá.