Z důvodu přechodu na novou verzi JVF DTM 1.4.3 bude od 1.4.2024 do 15.4.2024 omezena funkčnost produkčního prostředí IS DTM. V uvedeném období nebudou dostupné následující služby - výdej dat, prohlížení dat ve webovém mapovém klientovi, WMS a WMTS (pro data ZPS, TI a DI), příjem dat TI a DI z IS DMVS, příjem GAD z IS DMVS, kontrola dokumentace (GAD), metadata, georeporty, existence sítí.
Pilotní provoz - informace

Aktualizováno: 02.04.2024 - Vytvořeno: 02.04.2024

Pilotní provoz - informace

V termínu od 1. dubna 2024 bude v produkčním prostředí IS DMVS a produkčních prostředích krajských IS DTM spuštěn pilotní provoz. Ve stejném termínu bude v souladu s harmonogramem na produkčním prostředí IS DMVS nasazena verze JVF DTM 1.4.3. Veškeré informace s tím spojené a další důležité změny jsou shrnuty v dokumentu ZDE